Gạch cổ ốp tường 14

310.000

Mã sản phẩm : AT04 – L2

Màu sắc         : Màu trắng đỏ cháy

Bề mặt           : Bề mặt thô

Kích thước     : 45x215x12mm

Định lượng     : 80 viên/m2, ốp cách mạch 10-12mm

Gạch cổ ốp tường 14

310.000

.
.
.
.