Gạch cổ ốp tường 19

300.000

Mã sản phẩm : AT10

Màu sắc         : Màu hoa đất cổ

Bề mặt           : Bề mặt thô

Kích thước     : 65x215x12mm tương ứng 55 viên/m2, ốp cách mạch 10-12mm

Kích thước     : 45x215x12mm tương ứng 80 viên/m2, ốp cách mạch 10-12mm

Gạch cổ ốp tường 19

300.000

.
.
.
.