Website chính thức của vật liệu xây dựng GỐM ĐÁ VIỆT since 2018

HOTLINE

0912 103 043

Chính sách đổi trả, hoàn tiền

Chia sẻ bài viết

I. Chính sách đổi hàng.

Khách hàng khi mua hàng tại Gốm Đá Việt được phép đổi hàng từ sản phẩm này lấy sản phẩm khác cùng loại hoặc khác loại, Nếu đổi sang sản phẩm có giá trị cao hơn thì khách hàng phải bù thêm tiền. Nếu đổi sang sản phẩm giá trị thấp hơn anh chị không được bù lại tiền. Vì vậy anh chị chỉ được phép đổi sang sản phẩm có giá trị ngang bằng hoặc cao hơn.

II. Chính sách hoàn tiền.

Chúng tôi chấp nhận hoàn tiền cho khách hàng khi xẩy ra sự cố về việc anh chị đã chuyển khoản nhưng do không có hàng gửi đi cho anh chị thì chúng tôi sẽ chuyển khoản trả lại tiền cho anh chị. Hoặc anh chị cọc tiền nhưng chúng tôi không có hàng gửi đi cho anh chị thì sẽ hoàn lại tiền cọc cho anh chị.

Xin cảm ơn !

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Giỏ hàng
Gọi ngay