Gạch cổ ốp tường 29

350.000

Mã sản phẩm : AT21 – P4

Màu sắc         : Màu cam đất

Bề mặt           : Bề mặt thô

Kích thước     : 65x215x12mm

Định lượng     : 55 viên/m2, ốp cách mạch 10-12mm

Gạch cổ ốp tường 29

350.000

.
.
.
.