Đá ghép ốp tường 02

800.000

Tên sản phẩm: Đá Ghép Ánh Kim

Kích thước     : 100x500mm

Màu sắc         : Màu hồng xanh có ánh kim

Định lượng     : 20 viên/m2

Nguồn gốc      : Đá tự nhiên cao cấp nhập khẩu

Đá ghép ốp tường 02

800.000

.
.
.
.