Đá ghép ốp tường 19

250.000

Tên sản phẩm: Đá Ghép Vàng Đen

Kích thước     : 100x500mm

Màu sắc         : Màu vàng đen

Định lượng     : 20 viên/m2

Nguồn gốc      : Đá tự nhiên Nghệ An

Đá ghép ốp tường 19

250.000

.
.
.
.