Đá ghép ốp tường 15

340.000

Tên sản phẩm: Đá Ghép Vàng Lai Đà Nẵng

Kích thước     : 100x500mm

Màu sắc         : Màu vàng lai

Định lượng     : 20 viên/m2

Nguồn gốc      : Đá tự nhiên Đà Nẵng

Đá ghép ốp tường 15

340.000

.
.
.
.