Lavabo đá tự nhiên 09

1.500.000

Tên sản phẩm: Lavabo Đá Tự Nhiên 09

Mã sản phẩm : GDV – LVB 09

Chất liệu         : Đá cuội tự nhiên

Xuất xứ           : Hàng xuất khẩu cao cấp

Lavabo đá tự nhiên 09

1.500.000

.
.
.
.