Gạch mosaic men rạn trộn màu 50×50 15

1.200.000

Mã sản phẩm     : GDV – V15

Màu sắc             : Màu xanh mix 3 cấp độ

Bề mặt               : Men rạn màu thủy tinh bóng

Kích thước viên : 50x50x6mm

Kích thước vỉ     : 300x300x6mm

Chất liệu            : Gốm sứ hàng xuất khẩu

Gạch mosaic men rạn trộn màu 50×50 15

1.200.000

.
.
.
.