Gạch mosaic men rạn trộn màu 50×50 07

840.000

Mã sản phẩm     : GDV – HT2 (trộn giữa mã T009 và T030)

Màu sắc             : Màu xanh nước biển mix đen

Bề mặt               : Men rạn màu thủy tinh bóng

Kích thước viên : 50x50x6mm

Kích thước vỉ     : 300x300x6mm

Chất liệu            : Gốm sứ hàng xuất khẩu

Gạch mosaic men rạn trộn màu 50×50 07

840.000

.
.
.
.