Gạch mosaic men rạn đơn màu 50×50 05

800.000

Mã sản phẩm     : GDV – T042

Màu sắc             : Màu vàng cam

Bề mặt               : Men rạn màu thủy tinh bóng

Kích thước viên : 50x50x6mm

Chất liệu            : Gốm sứ hàng xuất khẩu

Gạch mosaic men rạn đơn màu 50×50 05

800.000

.
.
.
.