Gạch mosaic men rạn đơn màu 50×50 04

840.000

Mã sản phẩm     : GDV – T002

Màu sắc             : Màu xanh non

Bề mặt               : Men rạn màu thủy tinh bóng

Kích thước viên : 50x50x6mm

Chất liệu            : Gốm sứ hàng xuất khẩu

Gạch mosaic men rạn đơn màu 50×50 04

840.000

.
.
.
.