Gạch mosaic men rạn đơn màu 50×50 01

840.000

Mã sản phẩm     : GDV – T001

Màu sắc             : Màu trắng

Bề mặt               : Men rạn màu thủy tinh bóng

Kích thước viên : 50x50x6mm

Chất liệu            : Gốm sứ hàng xuất khẩu

Gạch mosaic men rạn đơn màu 50×50 01

840.000

.
.
.
.