GẠCH CỔ LÁT NỀN VÀNG CHÁY 11,5X23X4CM

12.000

Mã sản phẩm : GN 90

Màu sắc         : Màu đỏ cam cháy

Bề mặt           : Bề mặt thô

Kích thước     : 230x115x40mm

Chất liệu         : Đất nung tiêu chuẩn

GẠCH CỔ LÁT NỀN VÀNG CHÁY 11,5X23X4CM

12.000

.
.
.
.