Gạch thông gió Bát Tràng 21

60.000

Tên sản phẩm : Gạch Vuông Chữ Thọ

Màu sắc          : Màu xanh đồng

Kích thước      : 200x200x27mm – Khối lượng: 1.0kg

Kích thước      : 300x300x35mm – Khối lượng: 3.5kg

Kích thước      : 400x400x40mm – Khối lượng: 5.8kg

Kích thước      : 500x500x50mm – Khối lượng: 10.6kg

Chất liệu          : Sứ tráng men

Xuất xứ           : Chọn lựa kỹ càng từ lò gốm đẹp nhất khu vực Bát Tràng

Gạch thông gió Bát Tràng 21

60.000

.
.
.
.