GẠCH CỔ LÂT NỀN 11,5X23X3CM

9.000

Mã sản phẩm :

Màu sắc         : Màu đỏ cam cháy

Bề mặt           : Bề mặt thô

Kích thước     : 230x115x30 mm

Chất liệu         : Đất nung tiêu chuẩn

Định lượng : 35 viên /m2
GẠCH CỔ LÂT NỀN 11,5X23X3CM

9.000

.
.
.
.