GẠCH CỔ ĐỊA TRUNG HẢI 30X30X1,2CM

25.000

Tên sản phẩm: GẠCH CỔ ĐỊA TRUNG HẢI
Mã sản phẩm: GDV-AT30
Màu sắc: đỏ cam
Bề mặt: thô nhẵn
Kích thước: 300 x300 x 12 mm
Định lượng : 11 viên / m2

GẠCH CỔ ĐỊA TRUNG HẢI 30X30X1,2CM

25.000

.
.
.
.