Gạch cổ ốp tường Dông Á 01

5.000

Tên sản phẩm: Gạch cổ Đông Á

Màu sắc         : Màu đỏ

Kích thước     : 6.5 x 21 cm

Định lượng     : 66 viên/m2

Nguồn gốc      : Sản xuất nung nguyên viên thủ công

Gạch cổ ốp tường Dông Á 01

5.000

.
.
.
.