Gạch ốp tường giả cổ 04 – Gạch cổ cắt Miền Tây Mặt Lõi

245.000

Tên sản phẩm: Gạch cổ cắt lõi 04 – Gạch cổ cắt lõi Miền Tây

Màu sắc         : Màu đỏ gấc

Kích thước     :  45x190mm +- 1cm, dày 2cm

Định lượng     : Khoảng 75 viên/m2 cách mạch

Nguồn gốc      : Cắt từ viên gạch cổ Miền Tây

Gạch ốp tường giả cổ 04 – Gạch cổ cắt Miền Tây Mặt Lõi

245.000

.
.
.
.