GẠCH CỔ ĐÔNG Á KEM

5.500

Mã sản phẩm : GDV- K

Màu sắc         : Màu nâu đen

Bề mặt           : Bề mặt thô

Kích thước     : 65x215x12mm

Định lượng     : 60– 62viên/m2, ốp cách mạch 10-12mm

Đơn giá tính theo viên

GẠCH CỔ ĐÔNG Á KEM

5.500

.
.
.
.