Đá ghép ốp tường 17

580.000

Tên sản phẩm: Đá Ghép Vàng Cao Cấp

Kích thước     : 125x550mm

Màu sắc         : Màu vàng

Định lượng     : 14,5 viên/m2

Nguồn gốc      : Đá tự nhiên Nghệ An

Đá ghép ốp tường 17

580.000

.
.
.
.