Đá ghép ốp tường 14

620.000

Tên sản phẩm: Đá Ghép Ánh Kim Cao Cấp

Kích thước     : 125x550mm

Màu sắc         : Màu vàng ánh kim

Định lượng     : 14,5 viên/m2

Nguồn gốc      : Đá tự nhiên Nghệ An

Đá ghép ốp tường 14

620.000

.
.
.
.