Đá ghép ốp tường 03

700.000

Tên sản phẩm: Đá Ghép Xanh Ngọc

Kích thước     : 100x500mm

Màu sắc         : Màu xanh ngọc

Định lượng     : 20 viên/m2

Nguồn gốc      : Đá tự nhiên cao cấp nhập khẩu

Đá ghép ốp tường 03

700.000

.
.
.
.